More: Dobra odluka naših komšija!

moj drveni

Neophodna je zaštita drvenih barki kao nacionalnog kulturnog dobra.

Popis svih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor, te predlog upućivanja inicijative Ministarstvu kulture Crne Gore da se drvene barke zaštite kao nacionalno kulturno dobro, neki su od zaključaka sa sastanka „Održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki u opštini Kotor”.

Kako su Odlukom o budžetu Opštine Kotor za 2021. opredijeljena sredstva za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki, cilj sastanka bio je da se, u saradnji sa stručnjacima iz ove oblasti, definišu korisnici sredstava, prihvatljivi troškovi, način apliciranja.

auto klime bakovic 1