Vlada nije planirala sredstva za sportsku salu u OŠ "Mrkojevići"

tabla pecurice

Opština Bar u Mrkojevićima  ima dva prioritetna projekta, a to su rekonstrukcija regionalnog puta od naselja Sveti Ivan do Kameničkog mosta i izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Mrkojevići“.

 Lokalna vlast  je sa Upravom za saobraćaj i Ministarstvom prosvjete potpisala sporazum za realizaciju ovih projekata, koji su od izuzetnog značaja za dalji razvoj ovog područja, ali   aktuelna  Vlada  predloženim budžetom za 2021. godinu  nije  planirala sredstva za ovu namjenu.

Opština Bar je realizovala svoje obaveze i uplatila 150.000 eura na poseban račun škole za izgradnju sale, i planirala sredstva u budžetu za eksproprijaciju zemljišta na trasi puta i pokrenula taj postupak.

Početak realizacije  sada je doveden u pitanje ako se ne ispoštuju  preuzete obaveze od strane Uprave za saobraćaj i Ministarstva prosvjete koji su potpisali sporazume za realizaciju ovih projekata .

auto klime bakovic 1