Saopštenje Uprave policije CG

policija 2

U sklopu aktivnosti “Stranac” policija je izvršila kontrolu boravka stranaca.

Pripadnici Centra bezbjednosti Nikšić u apartmanima “Krsmanović”-Nikšić zatekli su više stranih državljana.

U navedenim apartmanima su zatečeni: V.V. (38), J.D. (41), O.Đ. (38), J.N. (41), A.S. (26), B.D. (22), V.M. (23) i N.A. (35) sva lica državljani Republike Srbije.

Prilikom kontrole utvrđeno je da navedena lica, kao izvršioci posjeduju ugovore o djelu političke partije u Crnoj Gori “Nove srpske demokratije” iz Podgorice kao naručioca posla, a koji se odnose na unapređenje organizacije stranke u smislu uređenja podataka i elektronske obrade baze članstva kroz primjenu novih tehnoloških rješenja radi nesmetanog i efikasnog funkcionisanja, pri čemu je definisan period angažovanja stranih državljana, od 25. januara 2021. godine do 10. februara 2021. godine.

Iz razloga neposjedovanja dozvola za privremeni boravak i rad stranih državljana kao i potvrde o prijavi rada, navedenim licama su od strane Inspektora za strance Stanice granične policije I Nikšić uručeni pozivi za obavljanje informativnog razgovora u službenim prostorijama ove stanice, a u vezi pojašnjavanja obavljanja radne djelatnosti bez neophodnih dozvola.

Daljom kontrolom od strane Inspektora za strance utvrđeno je da su državljani Republike Srbije nakon ulaska u Crnu Goru u zakonom predviđenom roku prijavili boravak u apartmanima “Krsmanović”. Takođe je uvidom u navedene ugovore o djelu, utvrđeno da je iste kao naručioc planiranih radnih aktivnosti “Nove srpske demokratije”.

Lica su prilikom prikupljanja obavještenja izjavila da nijesu bili upoznati sa odredbama člana 39, koji precizira postupak izdavanja dozvole za privremni boravak, člana 40 koji definiše postupak izdavanje dozvole za privremni boravak i rad kao i člana 85 Zakona o strancima kojim je preciziran postupak izdavanja potvrde o prijavi rada, a što im je predočeno i pojašnjeno od strane inspektora za strance Stanice granične policije I Nikšić.

Obzirom da su lica izvršila turističku prijavu boravka u apartmanima “Krsmanović”, kao i da ne posjeduju dozvole za privremeni boravak i rad i potvrde o prijavi rada, te shodno članu 35 Zakona o strancima, je utvrđeno da boravak ne koriste u svrhu radi koje im je odobren, od strane Inspektora za strance Stanice granične policije I - Nikšić, protiv navedenih lica na osnovu člana 36 Zakona o strancima donešena su rješenja o otkazu boravka do 90 dana kojima je određeno da lica moraju napustiti teritoriju Crne Gore 1. februara pri čemu im je izrečena zabrana ulaska u Crnu Goru do 1. maja 2021. godine.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar