Pospješivanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom

savez s 3

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, organizovala je u hotelu ,,Sidro“ u Baru završnu konferenciju ,, Pospješivanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Ovom aktivnošću privedena je kraju uspješna realizacija istoimenog projekta koji je implementiran uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Nosilac projekta je Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, a partner doo „Kadar Plus“ iz Bara.

Na samom početku prisutne su pozdravili predsjednik Organizacije Veselin Joketić, u ime Zavoda za zapošljavanje Crne Gore načelnik Biroa rada Bar Veselin Orlandić, i predstavnica Opštine Bar pomoćnik sekretara za lokalnu samoupravu Dijana Drobnjak.

Učesnicima skupa rezultate projekte predstavio je predsjednik Organizacije Veselin Joketić.

Glavni cilj projekta je bio doprinos povećanju zaposlenosti lica sa invaliditetom.
Njegovi učesnici su prošli dva modula obuke: - I Modul: Zaposli se – budi Poslovni administrator i II Modul: Specijalizacija za rad u štampariji koja je pokrenuta u okviru naše organizacije.

Od 1. februara 4 osobe sa invaliditetom zaposlene su na period od 6 mjeseci u Organizaciji slijepih i njenoj štampariji, kao i kod partnera D.O.O. „Kadar Plus“.


Nakon 12 mjeseci projekta, za rezultate imamo: šest lica obučenih za radno mjesto Poslovni administrator/ka, zatim 6 lica sa invaliditetom specijalizovanih za rad u štampariji, četri sa šestomjesečnim radnim iskustvom, ali i svu neophodnu opremu za štampanje.

Po završetku projekta od 1. avgusta minimum 2 lica biće zaposlena na period od minimum 9 mjeseci, kod nosioca projekta i partnera na projektu.

savez s 1

Predstavnik doo “Kadar Plus” Darko Pekić govorio je o partnerskoj implementaciji projekta I njegovom značaju za osobe sa invaliditetom.

U ime zaposlenih na projektu utiske je saopštila Stanka Klisić.

O značaju zapošljavanja lica sa invaliditetom govorila je dipl. pravnica Ernesa Pelinković.
Ona je istakla da se zapošljavanjem osoba sa invaliditetom poboljšava ekonomski položaj, mijenja se njihov društveni život, raste njihovo samopouzdanje, osjećaj vrijednosti, socijalno prihvatanje i pripadanje društvu.

savez s 4

Prisutni su bili u prilici da razgledaju izložbeni štand sa proizvodima koje su izradile osobe sa invaliditetom zaposlene u štampariji Organizacije.

Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, opštine Bar, javnog, privatnog i NVO sektora.

Veliki broj osoba sa invaliditetom kao uzrok svoje nezaposlenosti navodi slabu ponudu zanimanja koja su im dostupna, zanimanja koja oni mogu s uspjehom obavljati, a kroz projekat im je pružena mogućnost da se obuče poslu koji je neohodan na svakom radnom mjestu, a zatim su se i dodatno specijalizovali i stekli praktično iskustvo.

Unapređenjem vještina i znanja lica sa invaliditetom uticali smo na poboljšanje njihovog položaja na slobodnom tržištu rada.

savez s 2

Projektom smo imali za zadatak da najprije povećamo prilagodljivost osoba sa invaliditetom tržištu rada, upoznamo ih sa osnovama funkcionisanja poslovnog svijeta, ali i njihovim pravima u tom svijetu. Motivisali smo lica sa invaliditetom da se uključe na slobodno tržište rada. Zatim omogućili smo razvijanje vještina koje su neophodne za rad na svakom radnom mjestu i na taj način povećali zapošljivost ovih lica. Nastojali smo da kao i u dosadašnjim projektima spriječimo dvostruku diskriminaciju žena sa invaliditetom i što više njih uključimo u projekat. Na kraju želimo i ovim događajem da utičemo na svijest poslodavaca i lokalne zajednice o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom, o mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica, jer bi oni trebali da budu glavna podrška u ostvarenju prava na rad osobama sa invaliditetom.

Ovim projektom smo do sada uspjeli da izvršimo socijalizaciju, motivaciju i integraciju osoba s invaliditetom koja će dovesti do njihove nezavisnosti i njihove veće mobilizacije-saopšteno je iz Organizacije.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar