Udruženje sudija upozorava sudije na poštovanje etike!

sudski čekić

Poštovanje Etičkog kodeksa sudija na prvom mjestu.

Udruženje sudija Crne Gore pozvalo je sutkinju Višeg suda u Podgorici Suzanu Mugošu da se pridržava Etičkog kodeksa sudija.

U saopštenju koje potpisuje predsjednik Udruženje sudija Miodrag Pešić, piše da je sudija dužan da se van ročišta i pretresa uzdrži od davanja mišljenja o predmetu sa kojim je zadužen, o drugim predmetima i sudskim postupcima koji su u toku, kao i o odlukama sudova. Dostojanstvenost, poštenje i epodmitljivost temeljni principi na kojima počiva integritet sudije. Sudija dužan održavati i razvijati dobre kolegijalne odnose i stručnu saradnju sa kolegama, pa postoji i obaveza da se sudije uzdržavaju od davanja javnih izjava ili komentara o predmetima koji su u radu, zbog kojih bi se u javnosti mogao stvoriti utisak pristrasnosti", piše u saopštenju.
Sudija Suzana Mugoša je medijima nedavno saopštila da je uvjerena da je odluka Apelacionog suda kupljenja, kao i to , da je uvjerena kako je na sličan način kupljena i presuda u prvostepenom postupku po predmetu “Državni udar”.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar