Naredba predsjednika Opštine!

zabranjeno lozenje

Zabranjeno loženje vatre na otvorenom u Baru do kraja septembra

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je naredbu kojom se zabranjuje loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru u periodu od 10. juna do 30. septembra ove godine na teritoriji opštine Bar. Ova odluka donesena je radi preventivnog djelovanja i suzbijanja pojave požara na prostoru naše opštine.

Kršenje ove mjere može opasno da ugrozi ljudske živote, objekte i životnu sredinu. Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre kazniće se shodno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i Odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar.

U cilju efikasnije realizacije ove Naredbe, predsjednik će donijeti i naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Bar koja se odnosi na lokalne i druge organe u Baru, Službu zaštite i spasavanja, Komunalno preduzeće, Lovstvo, Vodovod i druge organe i institucije od značaja za zaštitu okoline od požara.

Naredba predviđa stalno praćenje stanja na rizičnim terenima, naročito u oblastima gdje je mogućnost požara najizraženija kao što su šumski pojasi, maslinjaci, šikare i druge lokacije. Posebno će se voditi računa o čišćenju šuma, parkova i drugih javnih površina, uklanjanju suvišnih zapaljivih materija, grana, trave, redovno košenje zelenih površina, raščišćavanje prilaznih puteva kao i redovan odvoz otpada.
Pozivamo građane da poštuju zabranu loženja vatre i na taj način daju doprinos u sprječavanju pojave i širenja požara u mjesecima kada je mogućnost za to najizraženija. Svaki požar neophodno je što hitnije prijaviti Službi zaštite i spasavanja na broj 123 ili Upravi policije i Direktoratu za vanredne situacije na MUP-a na broj 122.

auto klime bakovic 1