Vukić: SDP već predala amandmane na budžet za školu u Mrkojevićima i regionalni put

Omer Vukić

Na tekst da u budžetu za ovu godinu Vlade CG nisu planirana sredstva za Regionalni put kroz Mrkojeviće I školsku sportsku dvoranu, reagovali su iz SDP-a .

Socijaldemokratska partija predala je u skupštinsku proceduru amandmane kojima smo predvidjeli izmjene budžeta za 2021. godinu koji se odnose na dva najbitnija infrastrukturna objekta u Mrkojevićima. Jedan od njih je izgradnja školske sale u OŠ "Mrkojevići" , a drugi rekonstrukcija regionalnog puta R-29 Brdo Sv.Ivan – Kamenički most koji je od posebnog značaja za stavnovništvo Mrkojevića, ali je to i put koji iz Bara vodi ka granici u Sukobinu i kojim godišnje prođe oko 2 miliona putnika i 500.000 vozila.

Kako su međutim, budžetska sredstva za realizaciju ovih projekata izostala u predlogu budžeta za tekuću godinu, poslanici SDP-a Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković su u skupštinsku proceduru već predali amandmane kojima smo jasno naveli iznos sredstava i razloge za njihovo preusmjeravanje. Kad je u pitanju izgradnja školske sale, Opština Bar je sa Kulturnim centrom "Rumija" i Ministarstvom prosvjete potpisala sporazume za realizaciju ovih projekat i realizovala svoje obaveze kroz uplatu 150.000 eura na poseban račun škole za izgradnju sale. Potrebno je obezbijediti nedostajuća sredstva kako bi se ovaj projekat i realizovao u najkraćem mogućem roku.

Želio bih da naglasim da su poslanici SDP već djelovali amandmanski na predlog budžeta aktuelne vlasti i svih njenih činilaca, koji nijesu prepoznali ove projekte u njegovoj pripremi, ali nam je drago da i iz dijela skupštinske većine stižu najave za podršku ovoj ideji.

Značaj izgradnje sportske sale za stanovnike Mrkojevića, puta R-29 i drugih infrastukturnih objekata, podržan je, pored ostalh, i od strane Savjeta Muslimana Crne Gore, potpisuje saopštenje Omer Vukić
Odbornik SDP u Skupštini Opštine Bar i Sekretar OO SDP Bar

auto klime bakovic 1