Seminar o ulozi medija u pravima čovjeka

sa seminara

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj 13. Aprila u Multimedijalnoj sali Biblioteke za slijepe Crne Gore u Podgorici, organizovala je jednodnevni seminar “Uloga medija u promovisanju ljudskih prava osoba s invaliditetom” za predstavnike medija iz centralnog djela Crne Gore.

Seminar je jedna od aktivnosti na projektu “Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida” kojeg finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

O detaljima projekta govorio je Veselin Joketić, Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj.

Projekat ima za cilj podizanje nivoa svijesti ciljnih grupa i ukupne javnosti o značaju, potrebi i obavezi uvažavanja i doslednoj primjeni svih zakonom zagarantovanih prava lica sa invaliditetom, na bazi nediskriminacije i jednakosti sa drugima. Ciljne grupe su osobe sa oštećenim vidom koje imaju teškoće u pristupu informacijama u elektronskim i štampanim medijima; predstavnici medija; ukupna javnost.

Kroz implementaciju ovog projekta za osobe sa oštećenim vidom želimo realizovati strateški cilj za oblast pristupačnosti na način da ohrabrimo sredstva informisanja i komunikacija da u što većoj mjeri obezbijede pristupačnost informacija licima sa svim oblicima invaliditeta.

Seminar je imao za cilj da pruži dodatnu priliku za informisanje i edukaciju i da osigura pouzdan i prikladan način informisanja ciljne grupe u pristupačnom formatu.

Na seminaru kojeg je vodio Božidar Denda, istaknuti aktivista pokreta za zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom, razgovaralo se o aktuelnim temama vezanim za antidiskriminacionu legislativu po pitanju pristupačnosti informacijama osobama oštećenog vida.

U skladu sa aktivnostima projekta planirano je i održavanje jednodnevnih seminara za predstavnike medija iz sjevernog i južnog regiona Crne Gore.

auto klime bakovic 1