Mediteran: „Lavovi Svetog Marka“

lavcici 1

U subotu 5. septembra u Kotoru na trgu od kina u 9 sati ujutro držaće se izložba, „Lavovi Svetog Marka“ koju je podržao Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u okviru programa „Bokeljski vremeplov 2020“.

Autori projekta su: stručna obrada Abramović Radojka, Nenad Mandić, ideja i fotografija i Marina Jovanović, grafički dizajn. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Aleksandra Simeunović. Nakon subote izložba se seli u Tržni centar Kamelija gdje će ostati do petka naredne sedmice.

Na izložbi predstaviće se mletački lavovi (9 kamenih reljefa), fotografijom i tekstom iz perioda vladavine Mletačke Republike (1420. – 1797.) u Kotoru, uglavnom oni, koji se nalaze na kotorskom jedinstvenom fortifikacionom sistemu, gradskom utvrđenju, koju čine bedemi oko grada i nad gradom, kao i jedan venecijanski lav predstavljen na Kuli gradskog sata. Najveći broj mletačkih lavova nalazi se u Kotoru, kao glavnom administrativnom, vojnom i kulturnom centru Boke i oni su vječno budni čuvari gradskih vrata, zidina i fortifikacija, a postavljani su i na ustanovama koje je uspostavila Mletačka Republika.

lavcici 2

U Kotoru postoji nekoliko tipova mletačkih lavova, od kojih je najčešći tip tzv. tipo andante – predstava mletačkog lava u hodu, po moru i po kopnu. koji se kreće nalijevo ili nadesno, sa glavom u profilu, ili frontalno okrenut posmatraču. U šapi obično drži uglavnom otvoreno, rjeđe zatvoreno jevanđelje sa natpisom: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS – MIR TEBI, MARKO, JEVANĐELISTO MOJ. Predstave lavova variraju od jednog do drugog primjera u zavisnosti od kvaliteta izrade anonimnih klesara i u odnosu na period nastanka. Postoji i tip lava predstavljen u tzv. moleki (lavlja školjka), samo antropomorfno prikazana lavlja glava, obično sa gustom grivom i krilima savijenim prema gore, lijevo i desno, dok u raširenim, ili prekrštenim šapama drži jevanđelje.

lavcici 3

Gotovo četvorovjekovno prisustvo Venecije na teritoriji Kotora, ekspanzija u arhitekturi, kulturi, načinu života koje je to prisustvo donijelo, ostavilo je živi pečat i očitava se u današnjoj strukturi grada, kao tipičnog mediteranskog srednjevjekovnog grada. Vezani za ostatke ranijih kulturnih tekovina kao i onih koji su slijedili kasnije mletački lavovi su svjedoci kulturno – istorijskog kontinuiteta, žive i frekventne istorijske pozornice, koju predstavlja Kotor „starinska kamena dvorana“. Naša je dužnost da se prepoznajući kulturnu različitost kao sopstveno bogatstvo, brinemo o očuvanju mletačkih lavova. Na to nas obavezuje ne samo sopstveni osjećaj za kulturno naslijeđe, već i obaveze koje proizilaze iz međunarodne konvencije gradova koji su pod zaštitom UNESCO – a.

Izložba ima za cilj da skrene pažnju na istorijsko naslijeđe oko nas i upotpuni naše znanje o njemu.

auto klime bakovic 1