"EU for Me“

artt D 1

Kreativna likovna radionica za djecu i mlade pridružila se centralnoj proslavi Dana Evrope u Baru.

U sklopu projekta „EU for ME“ koji sprovodi NVO Akcelerator preduzetništva a koji je podržan od strane Opštine Bar, organizovana je kreativna likovna radionica za djecu u saradnji sa NVO Dalijas u okviru centralne proslave Dana Evrope u Baru. Učesnici radionice su bili zadovoljni i inspirisani ovom radionicom, što dokazuje kako broj učesnika, tako i njihovi crteži koji će biti izloženi po planu i programu projekta.

Benefiti uključivanja i potenciranja kreativnih radionica su brojni, i kreću se u rasponu od fizičkih do emocionalnih i mentalnih. Učesnici su na radionici imali priliku da uživaju u stvaralačkom procesu, bez velikog fokusa na krajnji proizvod. Kreativne radionice pružaju zadovoljstvo, rad i dobru rekreaciju, dok istovremeno podstiču razvoj fine motorike, kao i izražavanje pozitivnih i negativnih osjećanja kroz umjetnost.

artt D 2

Ova likovna radionica ostaviće pozitivan utisak na sve učesnike, i imati dalekosežne efekte na njihovu kreativnost i razvoj. Radionice poput ove su važan način da se djeca i mladi osnaže da izraze svoju kreativnost i izraze svoje ideje. Kao organizacija koja realizuje projekat „EU for ME“ posebno smo ponosni što smo bili dio ovog događaja istakla je Violeta Žudić, direktorica NVO Akcelerator preduzetništva.

Dalibor i Jasmina Ćetković, umjetnici i osnivači NVO „Dalijas“ su dali značaj pečat cijelom događaju kroz nesebično dijeljenje znanja i vještina i usmjeravanje mladih da izraze svoj talenat kroz slikanje i crtanje. Oni su izrazito zadovoljni današnjom radionicom pa su samim tim istakli važnost crtanja za razvoj fine motorike i izražavanje osjećanja kroz umjetnost.

Ajla Jadadić, predstavnica Omladinskog kluba Bar prisustvovala je radionici i donirala dio materijala potrebnih za realizaciju, istakla je da je kreativnost važan ljudski potencijal i činilac razvoja društva. Ona smatra da su mladi Bara veoma talentovani, te im treba pružiti podršku kroz ovakve projekte. „Kao neko, ko se bavi omladinskim radom velika mi je čast i zadovoljstvo imati ovakve prilike kroz koje mogu doprinijeti razvoju mladih.“, dodala je Ajla.

artt D 3

Učesnici radionice su bili inspirisani danom Evrope i većina mladih je samostalno ili uz pomoć Dalibora i Jasmine, uspjela da dočara osnovne simbole EU: Jedinstvo, Solidarnost i Mir. Njihova djela su bila kreativna i unikatna, a biće izložena u sklopu plana i programa projekta “EU for ME”.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar