Art "Prolazi" u Kalamper Hotelu & Spa

milun S 1 

Izložba slika Miluna Lutovca, naslovljena „Prolazi“, biće otvorena u Kalamper Hotel & Spa, 26 avgusta, sa početkom u 21 čas.

 Dr Zaim Kalamperović ,estetski hirurg i kolekcionar slika, u katalogu izložbe napisao je:
milun S 2

Teoretičar savremene umjetnosti i slikar, dr Milun Lutovac, kao glasnik privida, unutar rođenjem date lokalne zatvorenosti, poseže za univerzalnom sveobuhvatnošću i suštinom koja izvire iz onog pojedinačnog i zaboravljenog svijeta – svijeta ličnog iskustva.

U duhu mnogolikosti savremene umjetnosti i izmijenjenih odnosa umjetnik - društvo, u prvi plan svježe i jogunaste boje, na platnima profesora Lutovca, izbija potez naglih promjena svojstvenih nebu Mediterana, to jest, umjetnikovoj preokupaciji i borbi sa stvaralačkom vizijom tog nemirnog i beskrajnog prostora.

Okružen mediteranskim svijetom Lutovac živi i stvara u vremenu koje nazivamo prelaznim razdobljem. Dijalektički složen i sveobuhvatan proces promjena ne dešava se samo oko njega, već i u njemu samom. Priđemo li bliže jednoj od njegovih slika, doživljaj će zatražiti predah da se snađe u mreži izukrštanih linija i boja, međutim, utisci se brzo sređuju i zaustavljaju kada prostor dosegne oblik i doživljaj se, kao školjka, uplete u mrežu slike.

Iz fantazije i podsvijesti, instikta i sna, sjećanja i ogromnog nasleđa istorije umjetnosti, Lutovac gradi svoj pogled na umjetnost koji nije okrenut lokalnoj samodovoljnosti već pripada svijetu, akcentima i bojama velikog svijeta.

Tajna Milunovih slika je u tome što uvijek ostaje nešto otvoreno kao prolaz, nešto što je teško, a možda i nemoguće pretočiti u sliku, a što svjedoči o dijalogu posmatrača i djela, i preliva se u komplementarni, nevidljivi doživljaj i sklad.
milun S 3

Dok je slikarka Rajna Krulj kazala:
Ciklus formatom malih, a monumentalnih slika "Prolazi", dr Miluna Lutovca, na poetičan i slikarski tako svež način, jasno i bistro, svedoči o tajnim prolazima do središta bića.
Tajna koja postaje sloboda, dečačko otkrivanje radosti igre, lepota na putevima neočekivanog, izazovi radosti u obilju istraživanja, žudnja za punoćom viđenog, punoćom kao pojmom ispunjenosti osećanja sveta.
Svetlošću obasjani prolazi do punoće bića, uprkos večitoj ponavljajućoj žeđi... 

Da podsjetimo, dr Milun Lutovac slikar je i teoretičar savremene umjetnosti.

Iz  CV umjetnika  izdvajamo:

 Prva samostalna izložba ”ZAVJERA IGRE”, Međunarodna galerija portreta, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2008;
 Druga samostalna izložba ”TAJNO LICE KNJIGE”, Barski ljetopis, Crna Gora, 2015;
 Treća samostalna izložba ”DEUS EX MACHINA” - Decembarska umjetnička scena, Moderna galerija, Podgorica, Crna Gora, 2015;
 Četvrta samostalna izložba ”MEDITERRANEAN SUNDANCE”, Hotel ”Korali”, Sutomore, Bar, 2018;
 Peta samostalna izložba “HUMAN MIGRATION”, JU Muzeji&Galerije, Tivat, 2019;
 Šesta samostalna izložba “HALELLUJAH”, JU Muzeji i galerije Budve / Spomen dom „Crvena komuna“, Petrovac, 2020; 

Autor je likovnih projekata:

 “MNOGOLIKOST SAVREMENE UMJETNOSTI”, autorski projekat koji sublimira različite poetike i tehnike izražavanja umjetnika okupljenih u Grupi 12:
- Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Galerija Centar, Podgorica, maj 2018;
- Galerija “Velimir A. Leković” Kulturni centar Bar, septembar 2018;
- Galerije “Nikola I” i “Ilija Šobajić”, JU Muzeji i galerije Nikšić, jun 2019;
- Univerzitet Donja Gorica, Gallery UDG, Podgorica, novembar 2019;

 “P R E P L I T A NJ E” - Hommage Tochkowitchu, autorski projekat
- Umjetnička galerija „Velimir A. Leković“, Bar, mart 2021.
- KIC “Budo Tomović”, Podgorica, maj 2021. 

Između drugih, stručnih monografija, autor je knjige: "STIH I SLIKA" /Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora VALERIOA, Pera POČEKA i Petra LUBARDE/ koju je izdala Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica, 2013.g.;
Od školske 2009/10. godine angažovan je kao predavač na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici;
Od septembra 2013. godine,, imenovan je za rukovodioca Umjetničke galerije ”Velimir A. Leković“ (KC) u Baru;
Selektor likovnog programa „Barskog ljetopisa“ bio je u periodu od 2014. do 2018. godine, kao i od 2021.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar