tasbbij 2

Projekat sistematskih arheoloških istraživanja otomanskog i austrougarskog utvrđenja ”Tabija” na lokalitetu “Golo brdo” u Sutomoru, opština Bar, u državnoj svojini ulazi u II fazu započetih radova.

ul ul 1

Velikom izložbom maketa tradicionalnih ulcinjinskih brodova,fotografija I pisanih dokumenata otvorena je izložba u hotelu Plaža na Pristanu,koja osim dokumentarnog,umjetničkog I informativnog karaktera pokreće I inicijativu-otvaranje pomorskog muzeja u ovom gradu.

ralence

Jedan šaran kada se ulovi u vrijeme zabrana uništeno je 1.000 nerođenih riba.

skauti 6

Međunarodni dan mira , 21. septembar , mlađi i stariji izviđači i planinke članovi Izviđačkog odreda “Jadran” iz Bara su obilježili vikend kampovanjem u Boljevićima pored Skadarskog jezera .

tanja 1

Opština Bar juče je učestvovala u akciji uklanjanje otpada kod rta Ratac, povodom 21. septembra – Međunarodnog dana čišćenja obala.

cvrčak

U Centru za posjetioce na Vranjini, danas sa početkom u 11.00 biće prezentovani rezultati tromjesečnog praćenja brojnosti štetočine vinove loze - američkog cvrčka.

patos 1

Nedavno nam je čitalac poslao prilog o stanju sportske sale u Gimnaziji.

olivvv

Povodom obilježavanja prvog Svjetskog dana bezbjednosti pacijenata, Opština Bar u saradnji sa JP Kulturni centar Bar, će 17. septembra u periodu od 17h do 22h, Staru maslinu, simbol zdravlja i dugovječnosti, osvijetliti narandžastom bojom.

parole 3

Snimio sam performans koji se tiče zaštite životne sredine u našem gradu.

dok er 1

Sindikalna organizacija preduzeća “Luka Bar“ AD je “Dan sindikata“ proslavila organizovanjem manifestacije “Sportski Dani dokera”.