Šifra “SAD030” dobila najviše bodova za idejno riješenje Dnevnog centra

dn centar 1

Na konkurs za idejno rješenje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru pristiglo 14 radova

Na konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru, koji je završen 2. aprila, pristiglo je 14 radova. Konkursni žiri je detaljno razmotrio sve prijavljene radove i izvršio bodovanje, po kojem je prvo mjesto na konkursu zauzeo rad prijavljen pod šifrom SAD030.
Žiri je konstatovao da se među prijavljenim radovima izdvojilo njih pet, od kojih su tri prvorangirana nagrađena, a četvrtorangirani i petorangirani otkupljeni. Članovi konkursnog žirija bili su ispred Opštine Bar glavni gradski arhitekta Igor D. Milošević i arhitekta Suzana Crnovršanin, Svetislav G. Popović i Nikola Novaković kao stručni članovi žirija i predstavnik NVO sektora, Čedo Popović, predsjednik „Društva roditelja djece sa posebnim potrebama“ iz Bara.
Ovo je prvi konkurs koji je Opština Bar sprovela od stupanja na snagu novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a odziv učesnika je bio zadovoljavajući. Dodatnu vrijednost ovog konkursa čini to da je u sastavu žirija bio zastupljen i predstavnik nevladinog udruženja koje se bavi pitanjima djece sa smetnjama u razvoju, te su na taj način konsultovane sugestije i prakse sa aspekta potreba budućih korisnika.
Izgradnja Dnevnog centra planirana je na parceli u blizini osnovne škole „Meksiko“, a idejnim arhitektonskim rješenjem učesnici su radili na definisanju koncepta objekta kapaciteta za 40 korisnika, bruto građevinske površine cca 1.000m², sa prostorijama namjenjenim korisnicima centra, kancelarijskim i pratećim prostorom.

auto klime bakovic 1