skaut 1

Za svoje članove od 7 do 15 godina Izviđački odred „Jadran“ organizovao u Buljarici od 15. do 17. juna V Izviđačko-edukativni kamp “Budi izviđač“ .

Kamp su otvorili i učesnicima poželjeli uspješnu akciju Predsjednik Saveza izviđača Crne Gore Peko Vukadinović i Načelnik Saveza izviđača Crne Gore Dušan Masoničić.

Učešće na još jednom nezaboravnom izviđačkom druženju uzelo je oko 150 sadašnjih i budućih članova Izviđačkog odreda „Jadran“ iz Bara kao i 50 gostiju iz Izvidjačkog odreda „Gojko Kruska” sa Cetinja , Izviđačkog odreda „Budva“ i Izviđačkog odreda „Vrsuta“ iz Bara .

skaut 2

Na trodnevnom izviđačko edukativnom kampu u Buljarici koji je održan u kampu Izviđačko porečanskog odreda „Jadran“ iz Skoplja djeca iz Bara , Cetinja , i Budve su se upoznala sa skautizmom i njegovim karakteristikama . Prepoznajući skautizam kao vid neformalnog obrazovanje koji je jedan od bitnih faktora koji nedostaju današnjem školsko obrazovnom sistemu .

skaut 7

Starješine i rukovodstvo Izviđačkog odreda „Jadran“iz Bara su u tri dana radili  da edukuju  djecu sa onim što klasični školski sistem nije u mogućnosti da im pruži putem redovnog školskog obrazovanja .

skaut 3

Izviđačka animacija i obuka na ovom trodnevnom kampu su obuhvatili obrazovni dio i izviđačke vještine : upoznavanje sa skautskim pokretom , čvorologiju , šatorizaciju , boravak u šatoru, signalizaciju , šifrovano pismo , orjentaciju u prostoru , prvu pomoć , pravljenje kabanice od šatorskog krila , putne znakove i njihovu primjenu i razvijanje ekološke svijesti .

skaut 4
Sportske aktivnosti su obuhvatile obuku za korišćenje vazdušne puške , luka i strijele , praćke , poligon spretnosti i izviđačke igre .
Zabavni dio je obuhvatio , izviđački maskembal i kulturno zabavni program u večernjim časovima .
U prethodnih 5 godina kroz edukaciju u ovom kampu je prošlo preko 500 djece iz Bara što dovoljno govori o interesovanju djece i njihovih roditelja koji se u velikom broju prijavljuju za aktivnosti u prirodi .

skaut 5

Uspješno realizovani ciljevi ovoga kampa su da djeca provedu što više vremena u prirodi sa svojim vršnjacima i rad na poboljšanju verbalne komunikacije kao i učenje korisnih vještina koje im mogu pomoći u budućem životu .

skaut 6

Karakteristika kampa je da su učesnici imali ograničeno vrijeme za korišćenje mobilnih telefona u toku dana , a u večernjim časovima uopšte nijesu imali mogućnost korišćenja mobilnih telefona i tableta što je nastavak prakse u IO Jadran . Naime u svim ovogodišnjim višednevnim aktivnostima ka što su zimovanja , kampovi ili logorovanja izviđači su imali ogrničeno vrijeme za korišćenje elektronskih naprava što je po mišljenju roditelja i starješina dalo pozitivne rezultate kazao je za Jedro starješina Izviđačkog odreda „Jadran“ Mićo Baltić