morrre

Izgradnjom bilo kog turističkog objekta- hotela visoke kategorije na atraktivnim lokacijama, Bar sigurno postaje destinacija koja ima sve više turističkih kapaciteta koji mogu odgovarati zahtjevima posjetilaca visoke platežne moći.

I ma koliko se u takvim objektima radilo na uvodjenju I održavanju visokih standarda,dovoljno je da neki susjed u okruženju gde mu mjesto nije odbaci ili zapali smeće, i sva priča o visokoj kategoriji turističkog objekta bude minimizirana,nezadovoljnim gostom ,koji na FB mreži objavio pogled sa prozora na okruženje tog trena......

 

dug tob