ad lukka

Između Lučke uprave Crne Gore i Luka Bar AD potpisan je Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra.


Potpisivanjem Aneksa, koji je prethodno prihvatila Vlada Crne Gore, Luci Bar je potvrđeno isključivo pravo korišćenja lučkog područja i infrastrukture, saglasno Ugovoru o korišćenju morskog dobra, uz obavezu da obezbijedi optimalno iskorišćenje potencijala i razvoj, u skladu sa zakonom i strateškim opredjeljenjima Države, prostorno-planskom dokumentacijom za lučko područje i lučkim razvojnim planovima.

Zaključivanjem Aneksa IV Luka Bar AD je preuzela obavezu da, u periodu za koji se produžava pravo korišćenja lučkog područja i obavljanja lučke djelatnosti, zaključno sa 31.12.2037.godine, investira 61.133.000 eura.

Luka Bar AD će, za korišćenje ustupljenog lučkog područja i infrastrukture, plaćati, kao i do sada, odgovarajuću naknadu na godišnjem nivou.

Luka Bar unutrašnji baner

Posljednje vijesti

Thumbnail Danas po podne nesvakidašnji dogadjaj za Barane.
Više u kategorijama: More  Art  More  Info  More  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

porez bar

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar