lb bar

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su potvrdili da je Abu Dhabi Ports iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zainteresovan za valorizaciju potencijala AD Luka Bar.


Stav Vlade Crne Gore i resornog ministarstva da je potencijal najveće crnogorske luke nedovoljno iskorišćen i da je potreban kredibilan partner koji će ovu luku adekvatno pozicionirati na međunarodnom tržištu, prvenstveno kroz razvoj luke u skladu sa njenim ne samo postojećim, nego i mogućnostima koje bi imala nakon investiranja.
Predstavnici Abu Dhabi Ports ovih dana su u Crnoj Gori a posjeta je nastavak razgovora od ranije, jer je kompanija unazad par godina sagledavala kapacitete Luke Bar.
Predložili su u narednom periodu da konkretizuju saradnju, koja bi bila korisna ne samo po Luku Bar i investitora, nego i za državu ako se ima u vidu ekonomski i privredni značaj koji Luka Bar ima i može imati u još većem obimu u perspektivi.
-Posjeta predstavnika i inženjera kompanije Abu Dhabi Ports je odlična prilika da se obiđe Luka Bar, procijene postojeći kapaciteti, infrastruktura i oprema na lučkom području. Sama geografska pozicija Luke Bar, kao i nedovoljno iskorišćeni kapaciteti luke, mogu biti podstrek za kompaniju iz UAE da investicionim ulaganjem i transferom znanja unaprijedi poslovanje Luke Bar, kao referentan partner, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković
Predstavnici Abu Dhabi Ports navode da im je cilj da “razvijaju finansijski jaku i stabilnu kompaniju koja u narednim godinama može sopstvenim sredstvima ulagati u svoj razvoj i budućnost”, naglasili su predstavnici Abu Dhabi Ports.
-Budući da imamo znanja i iskustva u ovoj oblasti, ali i da pratimo tržište i potrebu klijenata uz ambiciozne planove koje imamo cilj nam je da tokom 2019. godine ovu saradnju i konkretizujemo, zaključili su predstavnici kompanije Abu Dhabi Ports.
Abu Dhabi Ports je kompanija koja posjeduje 11 luka i terminala u UAE i Gvineji. Od svog osnivanja 2006. godine, luke Abu Dhabi potpuno su usklađene s ekonomskim planovima i smjernicama ekonomske vizije Abu Dhabija do 2030. godine, igrajući ključnu ulogu u rastu emirata, doprinoseći 3,6 odsto rasta ne-naftnog BDP-a Abu Dabija.

B.Dabić

Luka Bar unutrašnji baner