Petrol koks 1

Na dokovima Luke Bar posljednjih dana radilo se punim kapacititema na pretovaru nove robe- petrol-koksa.

Obala Volujica, u dužini preko 300 m. potpuno je bila popunjena robom.

Sa broda “Diamond Sea” iskrcano je preko 53.500 tona petrol- koksa.

Ovaj, tehnološki gledano veoma delikatan iskrcaj, obavljen je dan prije predviđenog roka, čime je ostvarena značajna ušteda. Osim što su lučki radnici obavili svoj posao besprekorno, u radu je korišćena nova mašina «Sennebogen», te se pokazuje isplativost i opravdanost investiranja u lučku mehanizaciju.

petrol koksa2

Ovakvim načinom rada, poštovanjem svih zadatih rokova, normi i standarda lučke djelatnosti, kompanija pokazuje punu spremnost za još bolje poslovanje I spremno dočekuje nove poslovne aranžmane. Samo posao sa petrol-koksom kao novom robom, od početnog ugovora sa kompanijom “Cemex”, donio je Luci još nekoliko značajnih komercijalnih ugovora. Na taj način, vraćanjem roba u barsku luku i širenjem mreže komitenata, Luka Bar se vraća na poziciju strateški jedne od najvažnijih tački pomorskog saobraćaja regiona.

Luka Bar unutrašnji baner