druga vježba

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne ne posjeduje administrativne šifre za pristup radarskoj opremi koju je nabavila beogradska firma “Makinea sekjuriti”, piše u izvještaju Međuresorne komisije MUP-a u, prenose “Vijesti”.

“Potpuno je nepojmljivo da Nacionalni koordinacioni centar (NCC) MUP-a ni nakon više od deset mjeseci od puštanja sistema u rad, nije uspio da dobije kompletnu dokumentaciju: adresnu šemu kompletnog sistema, serijske brojeve svih uređaja, firmwere (osnovni program) svih uređaja, konfiguracione fajlove i kredencijale za njih, shodno čemu Granična policija kao korisnik sistema i NCC bez ovih podataka nisu vlasnici sistema.

Da stvari budu još gore dana 28.12.2020. rukovodilac NCC-a je otkrio da je jedan od računara preko WiFi USB adaptera bio konektovan na Internet gdje je kompletan sistem preko Anydesk programa mogao biti kontrolisan od strane kompanije ‘Makina sekjuriti’”, piše u izvještaju.

U Baru je sjedište Regionalnog centra Granične policije “Jug”, koji je jedan od tri u okviru sektora Granične policije, koji u sastavu ima četiri stanice – Ulcinj, Herceg Novi, Bar i Tivat.
Državna granica na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra “Jug” predstavlja dio državne granice sa Republikom Albanijom (na kopnu 5,4 km), na rijeci Bojani 30 km in a moru 12 nautičkih milja, odnosno 22 km.
Cjelokupna granica prema otvorenom moru je 50 nautičkih milja, odnosno 92,6 km.
Cjelokupna granica prema Hrvatskoj na moru je 13,8 nautičkih milja, odnosno 25,6 km i kopnu 19 km.
Dio državne granice sa BiH na kopnu je 17,2 km.