71474856 3080517785324263 1480156170990649344 n

Ulcinj ima vjekovnu pomorsku tradiciju I otvara se danas izložba sa ciljem da se tragovi ove tradicije sakupe i institucionalno sistematiziraju u pogodnoj istorijskoj instituciji, te da se inicira gradnja  plovnih ili drvenih modela-maketa u realnom formatu ulcinjskih tradicionalnih brodica.

70553434 366241724331324 3236633791728451584 n

Ova fotodokumentarna izložba je doprinos radne grupe "Ilirski brod Ulcinja" I podržana je od Skupštine opštine Ulcinj.

70580532 667455523778039 8713790535304740864 n

Iskorišćena je dokumentarna građa koju čuvaju ulcinjske porodice a koju je sakupio i objavio Gazmend Čitaku u svojim monografijama "Fotoalbumi i Ulqinit" i "Fotoalbumi i Ulqinit 2",a deo materijala dolazi iz privatne kolekcije Ilira Čapunija.

Vino i More