polar

Iz Uprave za ugljovodonike saopštili su da je brod Polar Empress za 3D seizmičko istraživanje podmorja do sada je završio snimanje oko 50 odsto ukupne površine blokova u crnogorskom podmorju.

Riječ o oko 600 kilometara kvadratnih površine blokova četiri, pet, devet i deset u crnogorskom podmorju

“Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine se sprovode u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu”, saopštili su iz Uprave za ugljovodonike.

U saopštenju se navodi da licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača, koji se nalaze na brodu Polar Empress, do sada nijesu registrovali promjene koje bi mogle da ukažu na negativan uticaj 3D snimanja na biodiverzitet mora.

Dodaje se da su prošle nedjelje posmatrači u sigurnosnoj zoni u radijusu od 700 metara od broda uočili prisustvo morske kornjače.

Tom prilikom su ispoštovane sve mjere zaštite morskog biodiverzita date Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno došlo je do potpune obustave seizmičkog snimanja tokom perioda od oko 40 minuta.

U istom periodu licencirani posmatrači su opremom za pasivni akutički monitoring registrovali prisustvo delfina, koji je bio na udaljenosti većoj od 700 metara, odnosno van sigurnosne zone.

U tom slučaju posebne mjere nisu bile neophodne.

Iz Uprave su naveli da će 3D seizmičko istraživanje crnogorskog podmorja trajati 34 dana rada, ukoliko sve bude po planu i vremenski uslovi to dozvole.
Istraživanje na blokovima obavlja kompanija Shearwater za potrebe koncesionara Eni i Novatek. Istraživanje se obavlja u skladu sa ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika.

Posljednje vijesti

Thumbnail “Balkansku caricu” prvi put je na Barsku scenu postavio doajen amaterskog pozorišnog stvaralaštva...
Više u kategorijama: Art  Info  More  Art  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

porez bar

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar