pilot

Lučka uprava pozvala je sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pužanje usluge lučke pilotaže u luci Bar.

„Ciljevi dodjele koncesije su da se osigura bezbjedna plovidba u luci Bar i da se organizuje obavljanje lučke pilotže saglasno sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima“, navodi se u koncesionom aktu.

Koncesija se daje na rok od deset godina.
Na osnovu podataka kojima raspolaže Lučka uprava a vezano za ukupan prihod od obavljanja djelatnosti lučke pilotaže u luci Bar za period 2015, 2016 i prošle godine smatramo da je najmanji predloženi iznos godišnje fiksne koncesione naknade od 30,000 eura adekvatan i finansijski opravdan“, navodi se u dokumentu.

Čučka uprava je povezala sce grđane, državne organe, nevladineorganizacije ,preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte dasvoje komentare i predloge dostave u pisanoj ili elektronskoj formi.

Javna rasprava će trajati do 3. septembra.

Posljednje vijesti

Thumbnail U organizaciji Izviđačkog odreda ,,24. novembar” i Saveza izviđača Crne Gore u kasarni ,,Pero...
Više u kategorijama: Obale  Art  Info  More  Info  

ViM BANER

Jedro 320x250

Alter Modus

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

baneb jedro

caffee pizzeria garden

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar