pilot

Lučka uprava pozvala je sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pužanje usluge lučke pilotaže u luci Bar.

„Ciljevi dodjele koncesije su da se osigura bezbjedna plovidba u luci Bar i da se organizuje obavljanje lučke pilotže saglasno sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima“, navodi se u koncesionom aktu.

Koncesija se daje na rok od deset godina.
Na osnovu podataka kojima raspolaže Lučka uprava a vezano za ukupan prihod od obavljanja djelatnosti lučke pilotaže u luci Bar za period 2015, 2016 i prošle godine smatramo da je najmanji predloženi iznos godišnje fiksne koncesione naknade od 30,000 eura adekvatan i finansijski opravdan“, navodi se u dokumentu.

Čučka uprava je povezala sce grđane, državne organe, nevladineorganizacije ,preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte dasvoje komentare i predloge dostave u pisanoj ili elektronskoj formi.

Javna rasprava će trajati do 3. septembra.

red plovidbe

Jedro 320x250

Baner Tomić 1

 emporio

baneb reklama

regionalni vodovod novi

 

baneb jedro

 Svetionik logo glavni

 optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


emporio junior

pascuci 320

F radio bočni

 optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail XXIII Festival vina i ukljeve neće se održati ni ovog vikenda. Razlog otkazivanja ponovo su loše...
Više u kategorijama: Obale  Art  Info  

baneb reklama

 

emporio

Svetionik logo glavni

 Baner Tomić 1

baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320

baner Adria

emporio junior


JPMD 320

Adria

pascuci 320

F radio bočni

 pascuci 320

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti