lukobran marine

U akvatoriju marine , kompanije AD” Marina Bar”, u toku je akcija čišćenja morskog dna i obale saopšteno nam je iz pomenute kompanije.

Slično čišćenje obavljeno je I prije 3 godine kada je sprovedena opsežna višednevna akcija uklanjanja otpada sa morskog dna.
Posao je više nego naporan .U sklopu čišćenja je I i dio posla uklanjanja “hrbota”-takozvanih nanosa peska koje su morske struje nanele,a koji se odlaže na lukobran marine. Mirisi morske trave I peska su manjeg intenziteta I normalna su pojava kod ovakvih radova.Čišćenje će trajati par dana,a nakon toga će se saobraćajnice kojim se vozila kreću očistiti,oprati I dovesti u red - saopštili su nam u Marini Bar.

 

Morsko dobro dugi