ode i JOY

Svakoga dana sa suvoga veza vraćaju se moru u barskoj marini brojne jahte i jedrilice, sve pod vještom komandom Miša Durutovića.

Ovog vikenda, u vodu je spuštena i jedrilica JOY. Želimo joj mirno ida je dobar vjetar prati svuda...