spoj pol i sud

Uprava policije  "oštro"  odgovorila  na saopštenje Vrhovnog državnog tužilaštva CG.

Osnovna nadležnost policije je da štiti građane

Povodom saopštenja Vrhovnog državnog tužilaštva, radi objektivnog informisanja javnosti odgovarama Vrhovnom državnom Tužilaštvu:
Ne treba da nas podsjećate na zakonom utvrđene nadležnosti jer to veoma dobro znamo, već bez sujete apelujemo da efikasnije sprovodite aktivnosti iz vaše nadležnosti jer to građani očekuju od svih zajedno.

Da li nam vi to dobronamjerno predlažete da prekinemo javna okupljanja upotrebom sredstava prinude i sukobimo se sa građanima naše države za čiju bezbjednost smo mi zaduženi? Da li vi to nas savjetujete da prekidamo javna okupljanja da bi vi nakon toga vodili postupke protiv policijskih službenika kao što to radite u Pljevljima, Kotoru Podgorici i Nikšiću?

Uprava policije odlično poznaje svoje nadležnosti ali izgleda je vama draži scenario da policija prema svojim građanima upotrijebi silu na ulici nego da vi radite svoj posao.

Kada je riječ o javnim okupljanjima građana, policija može da djeluje na dva načina:
1. Da uđe u intervenciju koja se sprovodi na osnovu zakonskih ovlašćenja i na osnovu bezbjednosne procjene.
2. Da dokumentuje događaj i o svemu obavijesti nadležno tužilšatvo koje nalaže dalje mjere i radnje na procesuiranju odgovornih lica.

Mišljenja smo da smo postupili ispravno, da je naša bezbjednosna procjena bila ispravna, da bi prekidanje javnih okupljanja i ulazak u intervencije na okupljanjima gdje je prisutno više hiljada građana među kojima je bilo i djece i maloljetnih lica imalo nesagledive društvene, bezbjednosne i političke posljedice.

Za tužilšatvo nema elemenata krivičnih djela ali ima elemenata da policija upotrebom sredstava prinude djeluje prema građanima Crne Gore, stoji u saopštenju Uprave policije,koje potpisuje Tim za odnose sa javnošću.

 

Da podsjetimo, saopštenjem juče se javnosti obratilo Vrhovno državno tužilaštvo.

Nadležnosti svih državnih organa zakonom definisane.

Državno tužilaštvo ni malo ne raduje činjenica da zakonom propisane nadležnosti državnih organa treba da objašnjava ne samo građanima i drugim organizacijama, već upravo i državnim organima koji su dužni da te propise u praksi sprovode.

Radi informisanja javnosti, ali i zbog potrebe podsjećanja državnih institucija, napominjemo da je Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama jasno definisano da je organizator dužan da pisanu prijavu za održavanje javnog okupljanja podnese policiji, najkasnije pet dana prije njegovog održavanja, a da su policijski službenici ti koji su ovlašćeni da prekinu javna okupljanja čije održavanje nije prijavljeno ili nije dozvoljeno.

Ističemo da je istim zakonom precizirano, da su policijski službenici ovlašćeni da prekinu javna okupljanja ako postoji ugrožavanje zdravlja, prava drugih lica ili ako nastupi opasnost po život i zdravlje učesnika javnog okupljanja ili drugih lica.

Sve su to, između ostalog, zakonom definisane nadležnosti policijskih službenika. S druge strane, kao osnovno pravo i dužnost državnog tužioca, definisano zakonom, jeste gonjenje učinilaca krivičnih djela. Državni tužilac odgovoran je za rad u predmetu u kom postupa i nezavistan u svom radu i donošenju odluke. Pored navedenog, ukazujemo da je zakonom definisana stvarna i mjesna nadležnost državnih tužilaštava.

Istovremeno napominjemo da podnosioci krivičnih prijava, ukoliko nijesu zadovoljni odlukom kojom se određena krivična prijava odbacuje, mogu da podnesu pritužbu neposredno višem državnom tužilaštvu, kojom se zahtijeva preispitivanje rješenja o odbacivanju krivične prijave.

Ne želimo da vjerujemo da su sve učestaliji pokušaji prebacivanja odgovornosti na adresu Državnog tužilaštva odraz želje za pozicioniranjem u aktuelnoj društvenopolitičkoj situaciji.

Za Državno tužilaštvo, kao što bi trebalo da bude i za sve državne institucije, jedina mjera postupanja jesu Ustav i zakonski propisi . Tako je bilo, tako će i biti, u svakom društvenopolitičkom ambijentu,stoji u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva objavljenog u utorak, 24. Novembra 2020..

Posljednje vijesti

Thumbnail U periodu od 22. do 26.januara, područje Crne Gore će dominantno biti pod uticajem ciklonske...
Više u kategorijama: Info  Obale  More  Obale  

jedro opstina bar

Jedro 320x250

cerovo iskra

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

AD template klikom do plaze 1

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

professional partners

djokic

Logo MPF

tobar