pp 9

Projekat "Policija u zajednici" kao i aktuelne problematike bili su tema razgovora predstavnika Uprave policije (UP) i čelnika Centra bezbjednosti (CB) Bar sa predstavnicima javnih institucija i ustanova, nevladinog sektora, predsednicima mjesnih zajednica. Sastanak je održan danas u sali Skupštine opštine Bar.

Načelnica Odsjeka za prevenciju i rad policije i glavna policijska inspektorka, Tamara Pavićević kazala je da ponovno pokretanje projekta “Policija u zajednici” je uslovljeno istraživanjima koja su pokazala da građani to žele jer se sigurnije osjećaju kada je prisustvo policije u zajednici intezivnije.

Zaključak današnjeg sastanka je da treba pospješiti rad Kancalarije za prevenciju narkomanije i ta inicijativa biće upućena čelnicima opštine Bar

Piše: Biljana Dabić

Načelnik CB Bar Veselin Magovčević kazao je da projekat “Policija u zajednici” već postojao i dao određene rezultate, kao i da će nastojati da ovaj bude još efikasniji i da se policija još više približi građanima.
-Uključivanjem svih službi sa svih nivoa možemo doprinijeti boljem razvoju omladine i preduprijediti nemile događaje koji mogu da se dese u školskoj sredini, kazao je Magovčević koji je istakao da su zakonski obavezni da odgovore na sve zahtjeve građana i to u CB Bar rade.

pp 7

Zahtjevi lokalne samouprave, kazao je načelnik, se realizuju u kontinuitetu, kao i zahtjevi državnih organa, javnih ustanova, privrednih subjekata, nevladinih organizacija...
-Preventivno radimo na obilasku žrtava krivičnih djela, mislim na žrtve porodičnog nasilja, maloljetničke delikvencije gdje zajedno radimo sa socijalnim službama sprovodimo aktivnosti na terenu. Radimo prevenciju u odnosu na javni red i mir, rekao je načelnik.

Pavićević, kazala je da je uvijek bolje djelovati preventivno nego represivno i da građani najbolje znaju koji su to problemi koje imaju a koje policija, zajedno sa njima, može da riješi. Policija je uvijek bila i biće spona između građana i drugih institucija i trudimo se da rješavamo svu onu problematiku koja je iz naše nadležnosti, a ona koja nije da pomognemo koliko možemo.
-Policija je tu za vas u svakom momentu, ali kroz ovaj projekat biće još više dostupna građanima na pozorničko-patrolnim rejonima tako što će pozornici i patrole biti dostupni kroz neposredni vid komunikacije, kazala je Pavićević i objasnila da će građani biti upoznati koji je policajac zadužen za njihov rejon i na koji broj mogu uvijek da ga pozovu.

Pavićević je najavila novi projekat Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova „Bezbjednost djece“ kojim su predviđeni časovi koje će policijski službenici držati u osnovnim školama iz osam oblasti – bezbjednost djece u saobraćaju, policija u službi građana, vršnjačko nasilje, prevencija i zaštita djece od droge i alkohola, bezbjedno korišćenje interneta i društvenih mreža, prevencija i zaštita djece od trgovine ljudima, zaštita od požara i zemljotresa.
Komandir stanice policije CB Bar Predrag Bušković predstavio je rezultate policije za prvih deset mjeseci ove godine.
Načelnik Komunalne policije Dejan Škerović ispred opštine Bar istakao je da će lokalna uprava dati poršku projektu Policija u zajednici

Posljednje vijesti

Thumbnail NVO "Povjerenje" i NVU "Žene Bara", skoro tri godine pokušavaju da riješe problem barske porodice...
Više u kategorijama: Info  Obale  Info  Obale  Info  

jedro opstina bar

Jedro 320x250

jedro baner kupatilo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

AD template klikom do plaze 1

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar