cbbbb

Policijski službenik nije platio dio novčane kazne državljaninu Albanije,saopštila je Uprava policije.

Povodom izjave I.D. državljanina Republike Albanije da mu je navodno jedan policijski službenik platio dio novčane kazne koja mu je izrečena zbog počinjenog prekršaja, radi objektivnog informisanja javnosti obavještavamo Vas sljedeće:

Netačno je da je policijski službenik platio dio novčane kazne koja je izrečena za I.D. zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru a koji je počinio na način što je istakao zastavu Republike Albanije, već je razmjenio leke za eure kako bi ovo lice platilo izrečenu kaznu.

Dva policijska službenika su vršila obezbeđenje I.D. u Sudu za prekršaje Budva – Odjeljenje Bar. Suđenje je završeno u 22,00 časa i licu je izrečena novčana kazna u iznosu od 300 eura.
I.D. je plaćao dvije trećine kazne, u iznosu od 200 eura i 30 eura na ime sudskih troškova. On je kod sebe posjedovao 180 eura i dio novca u nacionalnoj valuti Republike Albanije, lekama.
I.D. je zamolio jednog od policijskih službenika da mu razmjeni leke u eure kako bi platio izrečenu kaznu, što je on i učinio i na taj način nadomjestio nedostatak novčanih sredstava ovom licu.

Nakon prikupljenih obavještenja o događaju obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru koja se izjasnio da u radnjama policijskog službenika nema elemenata bića krivičnog djela.

Spisi predmeta su upućeni Etičkom odboru na ocjenu i mišljenje da li je u radnjama policijskog službenika bilo elemenata povrede Kodeksa policijske etike-saopšteno je iz Uprave policije.