gulll

Kulturni centar Bar dao je obavještenje koje integralno prenosimo.

Odložen koncert GULA & KATAPULT-a koji je bio predviđjen 15.11.2019 U velikoj Sali Doma culture.
Zbog Velikog inreresovanja za Koncert i trenutnih radova u Velikoj Sali Doma kulture, koji ne mogu biti završeni u predvidjenom roku, prinudjeni smo odložiti spomenuti koncert.
Javnost će na vrijeme biti obavještena o novom terminu. Hvala na razumjevanju.