biram

U Baru je juče održana prva sjednica novoizabranog predsjedništva partije Biram Crnu Goru.

Predsjedništvo je donijelo odluku o formiranju inicijalnog opštinskog odbora partije u Baru. Na čelo odbora je postavljen Ljubomir Vukoslavčević, a članovi su još Ćazim Alković, Stevo Novaković, Milena Božović i Fahrudin Zaganjor. Na predlog Predsjednika stranke Radomira Novakovića Cakana, predsjedništvo je donijelo i akcioni plan otvaranja odbora u drugim gradovima Crne Gore sa posebnim naglaskom na otvaranje onog u Podgorici.

Predsjedništvo je takođe razmatralo i trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori, a posebno zanimljiva rasprava je vođena oko priprema za parlamentarne izbore koji će se održati sledeće godine. Donijeta je odluka da se počne sa pripremama kao i da se na jednoj od narednih sjednica Predsjedništva oformi izborni štab.

Na sjednici je imenovan i direktor partije Biram Crnu Goru. Ćazim Alković, predsjednik Udruženja maslinara Bara.-javili su iz Press službe Biram Crnu Goru.

urban radio