sast tob 1

Koordinaciono tijelo za pripremu i praćenje turističke sezone na području opštine Bar, kojim predsjedava predsjednik Opštine Dušan Raičević, održalo je danas, prvi konstitutivni sastanak.


Sastav ovog tijela osim predstavnika organa lokalne uprave i službi čine i predstavnici državnih organa, nadležnih institucija,mjesnih zajednica, kao i predstavnici turističke privrede Bara.

Zadatak Koordinacionog tijela je da razmatra i prati aktivnosti za pripremu i tok turističke sezone: prati i koordinira aktivnosti organa državne uprave, javnih službi i inspekcijskih organa, organa lokalne uprave i drugih nadležnih institucija u toku turističke sezone i predlaže mjere za njihovo poboljšanje u oblasti organizacije, rukovođenja, koordiniranja i druge mjere, donosi naredbe i zaključke o sprovođenju mjera i aktivnosti za kvalitetno odvijanje turističke sezone.

Ističući važnost prvog sastanka Koordinacionog tijela u pripremi predstojeće turističke sezone, predsjednik Opštine Bar pozdravio je prisutne i izrazio nadu da će se svi subjekti koji na direktan ili indirektan način učestvuju u kreiranju i boljoj realizaciji turističke ponude našeg grada, maksimalno angažovati u narednom periodu kako bi što spremniji dočekali turističku sezonu.

sast tob 2

Raičević je naglasio da posebnu pažnju,u susret ljetnjoj turističkoj sezoni treba posvetiti rješavanju problema sive ekonomije, gradskog prevoza, čistoće, adekvatnog snabdijevanja električnom energijom turističkih mjesta, te obezbjeđivanju odgovarajuće saobraćajne signalizacije odnosno tabli sa obavještenjima i turističkim mapama. Na sastanku je inicirano i formiranje posebnog odbora koji će se baviti tematikom brodskih kružnih putovanja, odnosno kruzinga.

Direktor Turističke organizacije Opštine Bar, Emil Kukalj je na sastanku predstavio najznačajnije sporovedene aktivnosti na promociji turističke ponude grada na emitivnim tržištima i iskazao umjereni optimizam kada je u pitanju predstojeća ljetnja turistička sezona i turistički promet, ali da svi moramo uložiti dodatni napor kako bi bila uspješnija od prethodne.

Jedan od zaključaka sa sastanka je da će se ubuduće intezivirati komunikacija i koordinacija svih nadležnih institucija i u tom smislu je najavljeno kontinuirano održavanje sastanaka Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone.

Posljednje vijesti

Thumbnail “Balkansku caricu” prvi put je na Barsku scenu postavio doajen amaterskog pozorišnog stvaralaštva...
Više u kategorijama: Art  Info  More  Art  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

porez bar

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar