neckic 1

U okviru nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu, „Globalni poziv na akciju-uprava u službi građana“, Učenički parlament JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Bar je u saradnji sa NVO-ima Institutom za socijalnu i obrazovnu politiku iz Nikšića i Savjetom za implementaciju omladinske politike iz Podgorice, organizovao tribinu pod nazivom „Otvorenost javne uprave u Crnoj Gori“.

Nakon uvodne riječi Milene Prelević, ISOP asistenkinje na projektima, Ministarka javne uprave i rukovodilac Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, Suzana Pribilović prisutnima je istakla cilj ove aktivnosti i naglasila da se njome želi podstaći bolje uključivanje mladih ljudi u proces donošenja odluka i kreiranje javnih politika. Poseban naglasak stavljen je na aktuelan angažman Ministarstva javne uprave kojim se, zbog poboljšanja konsultacija sa javnošću, unaprijeđuje platforma eParticipacije, odnosno elektronski servis za javne rasprave povodom pripreme strateških dokumenata i nacrta zakona koje predlaže Vlada Crne Gore na usvajanje u Skupštini Crne Gore.

neckic 2

Izvršni direktor ISOP-a i član Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, Mitar Radonjić učeničkim predstavnicima predstavio je misiju i istorijat razvoja Partnerstva za otvorenu upravu (OGP).

Ukazao je na dobrovoljnost u radu OGP-a i istakao da je ova međunarodna misija inicirana 2011. godine zbog promovisanja otvorenosti, transparetnosti i odgovornosti javne uprave kroz otvorenu saradnju sa civilnim sektorom, ali i drugim subjektima javnog života zbog suzbijanja korupcije i poboljšanja efikasnosti rada državnih organa.

neckic 3

Crna Gora se ovom multilateralnom projektu, namjenjenom osnaživanju učešća građana u postupcima javnog odlučivanja, priključila 13.februara 2012. godine potpisujući Deklaraciju o otvorenoj Vladi.

Ova tribina, u čijoj realizaciji su asistirali profesori Ivana Kovačević i Neđeljko Đurović, bila je završna aktivnost cjelonedjelnog projekta, OPEN GOV WEEK, koji je realizovan je od strane Ministarstva javne uprave i UNDP za Crnu Goru.