meljava

U dokumentu Ministarstva ekonomije Program geoloških istraživanja od interesa za Crnu Goru objavljen višegodišnji projekat koji se odnosi na dvije značajne vrste nemetaličnih mineralnih sirovina široke primjene: tehničkograđevinskog kamena, te šljunka i pijeska glacijalnog i glaciofluvijalnog porijekla.

Na osnovu ranije prikupljenih podataka, definisana su područja za buduću eksploataciju primamih kamenih agregata u Baru /Volujica,Velja Gorana,Bjele šume/ sa znatnim rezervama na više lokaliteta.
Cilj Ministarstva ekonomije je da se davanjem koncesija stvaraju osnove ekonomskog razvoja lokalne zajednice i Crne Gore u cjelini, kroz razvoj i održivu eksploataciju ekonomski isplativih ležišta mineralnih sirovina- piše u Nacrtu Plana koncesija.

Da potsjetimo, Ministarstvo ekonomije otvorilo je javnu raspravu za Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu, a svi zainteresovani mogu sugestije dostaviti do 13. decembra.

Baner Tomić 2

red plovidbe

Jedro 320x250

Baner Tomić 1

 emporio

baneb reklama

regionalni vodovod novi

 

baneb jedro

 Svetionik logo glavni

 optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


emporio junior

pascuci 320

F radio bočni

 optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Tradicionalni 15. Memorijal “Danilo – Dano Delibašić” u fudbalu, održan je u nedjelju, 09....
Više u kategorijama: Sport  Info  Art  Obale  

baneb reklama

 

emporio

Svetionik logo glavni

 Baner Tomić 1

baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320

baner Adria

emporio junior


JPMD 320

Adria

pascuci 320

F radio bočni

 pascuci 320

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti