meljava

U dokumentu Ministarstva ekonomije Program geoloških istraživanja od interesa za Crnu Goru objavljen višegodišnji projekat koji se odnosi na dvije značajne vrste nemetaličnih mineralnih sirovina široke primjene: tehničkograđevinskog kamena, te šljunka i pijeska glacijalnog i glaciofluvijalnog porijekla.

Na osnovu ranije prikupljenih podataka, definisana su područja za buduću eksploataciju primamih kamenih agregata u Baru /Volujica,Velja Gorana,Bjele šume/ sa znatnim rezervama na više lokaliteta.
Cilj Ministarstva ekonomije je da se davanjem koncesija stvaraju osnove ekonomskog razvoja lokalne zajednice i Crne Gore u cjelini, kroz razvoj i održivu eksploataciju ekonomski isplativih ležišta mineralnih sirovina- piše u Nacrtu Plana koncesija.

Da potsjetimo, Ministarstvo ekonomije otvorilo je javnu raspravu za Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu, a svi zainteresovani mogu sugestije dostaviti do 13. decembra.

Baner Tomić 2

Posljednje vijesti

Thumbnail Jedrilicarski klub "Latinsko jedro" organizovao je danas u barskom akvatorijumu Regatu mladosti .
Više u kategorijama: More  Sport  Info  Sport  

ViM BANER

Jedro 320x250

Alter Modus

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

baneb jedro

caffee pizzeria garden

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar