meljava

U dokumentu Ministarstva ekonomije Program geoloških istraživanja od interesa za Crnu Goru objavljen višegodišnji projekat koji se odnosi na dvije značajne vrste nemetaličnih mineralnih sirovina široke primjene: tehničkograđevinskog kamena, te šljunka i pijeska glacijalnog i glaciofluvijalnog porijekla.

Na osnovu ranije prikupljenih podataka, definisana su područja za buduću eksploataciju primamih kamenih agregata u Baru /Volujica,Velja Gorana,Bjele šume/ sa znatnim rezervama na više lokaliteta.
Cilj Ministarstva ekonomije je da se davanjem koncesija stvaraju osnove ekonomskog razvoja lokalne zajednice i Crne Gore u cjelini, kroz razvoj i održivu eksploataciju ekonomski isplativih ležišta mineralnih sirovina- piše u Nacrtu Plana koncesija.

Da potsjetimo, Ministarstvo ekonomije otvorilo je javnu raspravu za Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu, a svi zainteresovani mogu sugestije dostaviti do 13. decembra.

Baner Tomić 2

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 

emporio 50

baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Beogradski džez orkestar „Alex & theFesrgusons“ oduševio publiku ali i najmlađe trubače posjetom...
Više u kategorijama: Art  Obale  Info  More  

baneb reklama

 emporio 50

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320


emporio junior

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti