dule gradonacelnik

Ja ne bih ocjenjivao period od tri mjeseca, radje bih se osvrnuo na period od četiri godine, s obzirom na to da sam i u prethodnom četvorogodišnjem periodu bio dio menadžmenta lokalne uprave. Sa pozicije potpredsjednika sam pratio i ono što je obilježilo naš prethodni četvorogodišnji period a to je jedna finansijska konsolidacija i pokretanje niza infrastrukturnih projekata koji su planirani da ponude potpuno drugačiju životnu perspektivu naših sugrađana”, izjavio je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

IZVOR: Infobiro/Portal Analitika

Tu prije svega mislim na početak izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže. Mislim da je upravo to nešto što je obilježilo prethodni četvorogodišnji period, a na temeljima tih uspješno implementiranih projekata, na temeljima uspješno započetih projekata u prethodnom periodu, trenutni lokalni menadžment sa jednim mladim timom, uz podršku svih onih starijih, iskusnijih kolega, je spreman da se uhvati u koštac sa svim najvećim izazovima. Naš mandat smo započeli u sred turističke sezone koja je bila puna izazova, dokazali smo i pokazali da smo spremni da se uhvatimo u koštac sa svim najvećim problemima naših sugradjana”, podvukao je Raičević.

Dušan Raičević, govoreći o protekloj turističkoj sezoni kaže da upravo moramo da konstatujemo da Bar kao turistička destinacija do prije deset godina nije bila prepoznata ni od strane domaćih niti od strane stranih turista.

Činjenica da je Opština Bar pozicionirana izmedju dvije čarobne obale, obale Jadranskog mora i obale Skadarskog jezera, definiše Bar kao potencijalnu turističku destinaciju, posebno za strane goste koji u kontinuitetu posjećuju obale Skadarskog jezera. Kroz razvoj svih ovih projekata u oblasti turizma očekujemo i unaprjeđenje i jednu potpuno drugaciju strukturu gostiju na obali Jadranskog mora. Ova turistička sezona je bila puna izazova, sa sjajnim početkom još od maja mjeseca, prilično izazovnim junom mjesecom, dijelom i jula mjeseca, ali već sve ono sto je propušteno u tim mjesecima, kroz jednu produženu sezonu krajem avgusta, septembra, čak i dijelom oktobra je nadoknađeno i upravo u prilog tome ide i činjenica da po osnovu boravišne takse naša turistička organizacija bilježi rast iz godine u godinu i broj turista značajno raste. U narednom periodu se očekuje još veći rast. Pokazatelji su sigurno pozitivni i kroz unaprjedjenje infrastrukture i izgradnjom nedostajućih turističkih kapaciteta, sigurno da će Bar biti perjanica crnogorskog turizma u narednom periodu”, istakao je Raičević.

Raičević, govoreći o investicijama naveo je da je ono što ga posebno raduje i hrabri je sigurno jedan intenzivan investicioni ciklus koji je započeo prije par mjeseci.

Na svakom koraku u našem gradu vidimo značajne investicione projekte koje privatnici pokreću, ali isto tako jasno smo se opredijelili da ta veza između lokalne uprave i barske privrede treba da bude još i jača, snažnija. Niz sastanaka smo već imali sa predstavnicima turističke privrede i već u novembru počeli sa pripremom za turističku sezonu za 2019. ali vodimo i intenzivnu komunikaciju sa predstavnicima privrede kako bi od njih dobili te informacije koje su neophodne za nas kako bi dobili jednu sveobuhvatnu sliku i o stanju privrede i predložili određene mjere sa ciljem i smanjenje uklanjanja biznis barijera ali i kroz različite nivoe podrške da budemo partneri i malom i srednjem preduzetništvu i to je upravo naše primarno opredjeljenje za naredni period. Već od 1.januara se planira formiranje i Sekretarijata za privredu koji će pored Sekretarijata za razvoj ponuditi jednu direktnu kopču privrede sa lokalnom administracijom gdje ćemo na jednom mjestu uspjeti da generišemo sve one potrebe privrede i da zajednički pravimo i određene strategije i da idemo u pravcu rješavanja one problematike koja opterećuje našu lokalnu privredu”, precizirao je Raičević.

Raičević je kazao i da je zadovoljan procentom ostvarenja budžeta.

“Budžet za 2018. se puni planiranom dinamikom. Juče je procenat ostvarenja bio 82,5 odsto i sigurno idemo u pravcu potpune realizacije budžeta do kraja godine. Nacrt budžeta za 2019. je već pripremljen i u toku je javna rasprava i prije nego što je to bila praksa u prethodnom periodu, očekujemo usvajanje budžeta za 2019. u decembru mjesecu, sa jasnom porukom da je budžet koncipiran tako da bude razvojni. Značajna sredstva su opredijeljena za kapitalne investicije koje očekujemo da budu realizovane u toku 2019. To su prije svega projekti o kojima smo govorili. Prva faza realizacije projekta rekonstrukcije šetališta i trga u Sutomoru, nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u bezvodnim područjima, rekonstrukcija prepumpne stanice u Volujica takođe jedan od prioritetnih kapitalnih projekata, ali svakako nastavićemo i ovom dinamikom sa planiranom i već definisanom dinamikom rekonstrukcije putne infrastrukture na teritoriji Barske Opštine. Ove godine je taj iznos planiran na milion eura, naredne godine će to biti nešto manji iznos, ali već 800 hiljada eura je planirano za adaptaciju putnih pravaca na teritoriji svih 12 mjesnih zajednica. U ovoj godini smo već uspjeli da asfaltiramo skoro stotinu hiljada metara kvadratnih novih asfaltnih površina i sa tom dinamikom ćemo nastaviti sigurno i u narednoj godini”, rekao je on. 

Upravo na temeljima dosad uspješno realizovanih projekata, tu prije svega mislim na izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže i u Sutomoru, Šušnju, i užem gradskom jezgru, započeli smo početkom septembra sigurno jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata, izgradnju rezervoara i vodovodne mreže u naselju Sveti Ivan. Sa završetkom te planirane investicije sigurno ćemo poboljšati vodosnadbijevanje i naselja Zaljevo i Polje, ali i stvoriti pretpostavke za nastavak svih onih infrastrukturnih projekata koji su planirani takođe u dijelu naše Opštine koja je trenutno bez adekvatne vodovodne i kanalizacione mreže. Već na početku mandata smo vodili intezivne razgovore sa predstavnicima Regionalnog vodovoda i predstavnicima Evropske banke za razvoj i formirali jednu zajedničku komisiju sastavljenu od predstavnika Opštine Bar, Regionalnog vodovoda i našeg lokalnog vodovodnog preduzeća, sa ciljem da kroz izradu adekvatne studije definišemo naredne korake koji su neophodni da budu preduzeti kako bi što skorije počeli sa izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže u naseljima Veliki pijesak i Utjeha”, kazao je  Raičević, govoreći o najznačajnijim kapitalnim projektima.

Opština Bar do prije desetak godina nije bila prepoznata kao turistička destinacija, međutim uz razvoj i realizaciju određenih projekata u oblasti turizma, Bar će u narednom četvorogodišnjem periodu sigurno dobiti jednu potpuno drugačiju definiciju turističke destinacije naglasio je Raičević.

Tu prije svega mislim na velike projekte u oblasti turizma. Prvi među tim projektima je svakako projekat izgradnje turističkog naselja na Maljeviku, gdje smo nakon usvajanja prostornog plana priobalnog područja i detaljne razrade lokaliteta Maljevik, dobili planske pretpostavke da ovaj projekat u narednim mjesecima sigurno može da dobije onu početnu fazu i da već u narednim godinama pratimo kroz faznu realizaciju završetak ovog projekta.Svjesni smo činjenice da ono što je trenutno prisutno u Sutomoru, a to su intenzivne investicione aktivnosti u dijelu izgradnje hotelskih kapaciteta, ali i očekivanih rekonstrukcija postojećih hotelskih kapaciteta, s tim što je obaveza i lokalne uprave i JP za upravljanje Morskim dobrom, da u toku 2019. započnemo sa radovima rekonstrukcije šetališta i u drugoj fazi izgradnje trga, tako da če Sutomore sigurno dobiti jednu potpuno drugačiju percepciju", rekao je Raičević.

"Pored ovih projekata u Sutomoru očekujemo takođe i konkretizaciju interesovanja za lokalitet Dubovica. U saznanjima smo da su intezivne investicione aktivnosti planirane i za lokalitete u Čanju i da nakon očekivane realizacije tenderskog postupka, valorizacija lokaliteta u centru grada koji je planiran za izgradnju hotela sa pet zvjezdica, Opština Bar će sigurno dobiti jednu drugačiju dimenziju turističke ponude. Sve to mora biti propraćeno kroz rekonstrukciju i izgradnju putne infrastrukture. Prepoznali smo značaj i u rekonstrukciji putnih pravaca, kako lokalnih tako i onih regionalnog karaktera. Prije svega putni pravac Virpazar-Ostros za čiju rekonstrukciju je projektna dokumentacija pri kraju. U saznanjima smo da je i projektna dokumentacija za rekonstrukciju putnog pravca od Bara do kameničkog mosta takođe pri kraju i da uz putni pravac Virpazar-Sutorman, to treba da bude jedna značajna alternativna saobraćajnica koja će rasteretiti jadransku magistralu, za koju očekujemo da u narednom periodu u saradnji sa Vladom Crne Gore i Direkcijom za saobraćaj pokušamo da kroz rekonstrukciju ovog dijela jadranske magistrale riješimo onu najveću trenutnu problematiku a to je saobraćajna povezanost našeg grada sa svim ostalim djelovima naše Opštine ali i regiona”, pojasnio je Raičević strateške ciljeve koji ih očekuju u narednom periodu.

Prethodnih dana najaktuelnija tema je bila izgradnja vrtića u Baru, jednog svojevrsnog razvojnog projekta koji je kao takav trebalo da ponudi potpuno jednu drugačiju definiciju i razvojnu komponentu grada a samim tim i da ponudi rješenje višegodišnje problematike roditelja i predškolske djece koja pohadjaju nastavu u jedinicama predškolske ustanove Vukosava Ivanović Mašanović u neadekvatnim prostorima, u velikim grupama. Raičević misli da je izgradnja vrtića nešto što će sigurno ponuditi novu perspektivu svim građanima Bara.

Žao mi je što je takva jedna razvojna komponenta bila prihvaćena od strane građana na možda jedan drugačiji način od onog koji smo mi očekivali. Morali smo se takođe u ovom periodu vratiti negdje unazad, a mi kao mladi ljudi koji smo prihvatili i određeni stepen odgovornosti i obaveze smo se jasno opredijelili za razvoj i za budućnost kao primarnu našu vodilju. Lokalitet o kojem je bilo riječi prethodnih dana je kroz plansku dokumentaciju definisan još prije 25 godina. Na tom istom lokalitetu je planirana izgradnja vrtića manjih gabarita, međutim govorimo o 1993. a čak i ono što je tada bilo definisano 2009. kroz izmjenu i dopunu planske dokumentacije, već ne zadovoljava potrebe naših građana. U narednom periodu sigurno ćemo morati da razmišljamo i o izgradnji novih vrtića i u Sutomoru, i u Šušnju , i u Bjelišima, i u Polju, jer moramo pratiti upravo razvoj našeg grada, moramo prihvatiti činjenicu da ovo više nije grad sa 25 ili 30 hiljada stanovnika, nego mnogo više, tako da su i potrebe naših građana mnogo veće. Lokalni parlament je donio svoj sud o podnijetoj građanskoj inicijativi koju smo zaista prihvatili kao jedan korektivni faktor naše vlasti i otvorili vrata svim zdravim inicijativama koje građani pokušavaju da upute prema lokalnoj upravi. Ovo je bio apel svim našim sugrađanima da uzmu aktivnije učešće u procesu donošenja odluka, posebno onih koji se tiču sveukupnog razvoja naše Opštine, posebno u dijelu razvojnih projekata koji trebaju da ponude jednu drugačiju dimenziju i riješe višegodišnju problematiku,” zaključio je Raičević.