naseljje

U sklopu seta investicionih mjera i napora koje DOO Vodovod i kanalizacija Bar sprovodi ostvaren je značajan napredak u vidu dobijanja vrijedne donacije koja se sastoji u visoko softiciranoj opremi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže.

Značajno je istaći da smo dobili mikroinspekcijske kamere koje će unaprijediti rad naših službi omogućavajući visoko precizno snimanje cjevovoda i samim tim omogućiti našim timovima da reaguju još brže i efikasnije kada su sanacije u pitanju. Pored mikroinspekcijskih kamera dio dobijenih sredstava jesu i lokatori ventila i kablova kao i detektori metalnih i nemetalnih cijevi koji će biti izuzetno korisni na planu detektovanja nelegalnih priključaka na mreži.

Takodje tokom ove nedjelje očekujemo i isporuku pumpnih agregata koji će biti montirani na pumpnim stanicama: Ilino, Kajnak i Haj Nehaj čime će se poboljšati vodosnabdijevanje potrošača u visočijim zonama Ilina i Sutomora.

Narednih dana započeće se i sa sanacijom dijela dotrajalog cjevovoda u naselju Čanj II, čime će se poboljšati kvalitet vodosnabdijevanja potrošača na ovom području.

Investicioni zamah koji koji konstantno realizujemo sa sobom nosi učestale brojne intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, stručne ekipe i mehanizacija I danas sprovode planirane aktivnosti ali uprkos tome vodosnabdijevanje tokom turističke sezone koja donosi veliko povećanje u potrošnji vode je bilo, a i danas je, na zadovoljavajućem nivou, zahvaljujući velikim naporima i predanom radu naših radnika.

Istakako bih da smo veoma ponosni što je vodosnabdijevanje tokom turističke sezone bilo na zadovoljavajućem nivou a da je pritom procenat naplate potraživanje preko 94 odsto kao i da su postignuti odlični rezultati u sklopu aktivnosti suzbijanja nelegalnih priključaka na vodovodnoj mreži. Ubijedjeni smo da će nam donirana oprema dati dodatni impuls i povećati efikasnost na planu borbe protiv nelegalnih korisnika koju doslijedno sprovodimo.

Iz svega navedenog, lako je donijeti zaključak da kada je riječ o DOO Vodovod I kanalizacija Bar se radi o jednom uspiješnom privrednom društvu koje svoju osnovnu djelatnost obavlja na više nego zadovoljavajući način, posjeduje značajne kadrovske i tehničke kapacitete i istovremeno ostvarujuci dobit u poslovanju redovno izmiruje svoje obaveze prema zaposlenima, državi i dobavljačima a da pritom nema kreditnih zaduženja-saopštio nam je izvršni direktor Mr Zoran Pajović .

 

Baneb dugi

Posljednje vijesti

Thumbnail Mnoge ljude u našem okruženju doživljavamo kao sanjare, idealiste, „čudnim tipovima“.
Više u kategorijama: Art  More  Sport  Obale  Art  

ViM BANER

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

baneb reklama

JPMD 320

porez bar

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

caffee pizzeria garden

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar