pensioner

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević ugostio je  predstavnike Udruženja penzionera Bara.

Predsjednik Raičević je istakao da  sastanak doživljava kao iskreno prijateljski, uz nadu da će Opština Bar i Udruženje penzionera Bar uspješno sarađivati u narednom periodu.
„Momenat je da Vas upoznamo sa aktivnostima koje lokalna uprava sprovodi u cilju stvaranja uslova za izgradnju stambene zgrade za penzionere. Aktivno radimo na iznalaženju pravog modaliteta da se ovaj posao realizuje u najboljem mogućem interesu penzionera“ kazao je predsjednik Raičević.


Husein Matezić, predsjednik Udruženja penzionera Bara čestitao je predsjedniku Raičeviću izbor za predsjednika Opštine i zahvalio se na prijemu koji je organizovan u veoma kratkom periodu nakon njegovog stupanja na dužnost, što je pokazatelj da je Opština Bar prepoznala riješavanje njihovog pitanja kao veoma značajno i čije riješavanje je postavljeno kao jedan od prioriteta lokalne uprave.
Predsjednik Raičević je upoznao predstavnike penzionera da će kroz usvajanje PUP-a lokacija koja je dodjeljena penzionerima dobiti detaljnu razradu i uslove za građenje, a usvajanje ovog planskog dokumenta se, kako je istakao predsjednik Opštine, očekuje najkasnije do kraja septembra tekuće odine.


„Potvrđujemo spremnost lokalne uprave da izađemo, na najefikasniji način, u susret svim zahtjevima vašeg udruženja, jer je naša prvobitna obaveza da budemo kvalitetan servis ne samo penzionerima, već i svim građanima Bara“ rekao je Raičević.
Predstavnici Udruženja penzionera izrazili su zahvalnost predsjedniku Opštine i njegovim saradnicima na proaktivnom pristupu na stvaranju uslova za početak gradnje stambenog objekta i naglasili da je pored Opštine Bar, podršku ovom projektu pružio i Savez penzionera Crne Gore, ali i ostale državne institucije.
Podsjećamo da je Skupština Opštine Bar 5. marta 2018. godine donijela Odluku o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Udruženju penzionera Bara, na koji način su postali vlasnici predmetne katastarske parcele.

Prethodno je Vlada Crne Gore dala saglasnost za otuđenje katastarske parcele površine 2.290 m2. Udruženje penzionera je iskazalo potrebu da na dodjeljenoj parceli izgradi objekat sa 75 stambenih jedinica za potrebe rješavanja stambenog pitanja penzionera.

Baneb dugi