olivv

Upravni odbor Društva maslinara Bar održao je redovan sastanak na kome su sa posebnom pažnjom razmatrana pitanja  pripreme za početak berbe.Procjenjuje se da je ovogodišnji rod maslina na ukupnom području opštine Bar između 50 i 60% roda u najboljim godinama.

Društvo maslinara Bar će uz podršku Zavoda za zapošljavanje angažovati četiri zaposlena koji će prvenstveno čuvati masline od krađe a po potrebi raditi na popravci maslinarskih puteva.Za pomoć obratiti Opštini Bar kako bi zajednički zaštitili tri važna maslinarska puta Džidžarin, Dabanovo i Mamole i kako bi učinilli prohodnim za motorna vozila što će omogućiti lakšu berbu maslina, a sa predstavnicima Opštine pokušati da nađe rješenje da se iz sredstava namjenjenih za unaprijeđenje poljoprivrede u Opštini Bar nabavi staklena ambalaža za ulje i plastične gajbice za transport ploda masline. Društvo će predložiti Opštini da se obezbjećenje sredstava za završetak i poravku navedenih puteva obrati Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja kako bi konkurisali za sredstva predviđena Agrobudžetom Ministarstva a koja su namjenjena razvoju ruralne infrstarukture.Svim maslinarima se preporučuje da u što većoj mjeri pribjegavaju berbi plodova maslina sa stabla a nikako sakupljanju istih sa zemlje. Takođe, predlaže im se da nakon berbe u što kraćem roku plodove odnesu na preradu te da kod uljara ne insitiraju na povećanje temperature prerade jer će dobiti zanemarivo veću količinu ulja ali će pri tome degradirati njegov kvalitet.
Društvo maslinara će iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bi se suzbila pojava kradje ploda masline, a zatražiće pomoć policije i nadležnih inspekcijskih službi.Maslinari su većinom zadovoljni ovogodišnjim rodom maslina imajući u vidu  ledenu zimu koja je oštetila određen broj stabala maslina.

Posljednje vijesti

Thumbnail U Crnoj Gori trenutno nema inficiranih korona virusom.
Više u kategorijama: Info  More  Info  More  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar